Witamy w naszym sklepie! Życzymy udanych zakupów

Proces produkcyjny

Nasza firma Super Smak sp z.o.o Barfiaki uzyskała decyzję nadaną przez Inspektorat Weterynarii do prowadzenia działalności nadzorowanej, polegającej na produkcji surowej karmy dla zwierząt domowych. Powiatowy Lekarz Weterynarii nadał weterynaryjny numer identyfikacyjny 28148303.

Produkcję prowadzimy przestrzegając zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu zapewnienia jakości zdrowotnej, opierającego się na analizie zagrożeń i ustalaniu krytycznych punktów kontrolnych - HACCP. Deklarujemy, że funkcjonujący w firmie system HACCP jest zgodny z siedmioma jego zasadami, podanymi przez Komisję Kodeksu Żywnościowego(CAC) Światowej Organizacji Zdrowia(WHO).

Wszyscy pracownicy znają politykę jakości i misję firmy oraz są szkoleni i instruowani w zakresie odpowiedzialności za system HACCP i jakość zdrowotną wyrobów. Wszyscy pracownicy zaangażowani są w sprawę wytwarzania artykułów spożywczych zaspakajających potrzeby naszych konsumentów oraz dalszy pomyślny rozwój współpracy z klientami i dostawcami.

Surowiec zakupowany jest z zakładów zatwierdzonych przez Inspektorat Weterynaryjny. Mięso przeznaczone do produkcji pochodzi z tusz zwierząt rzeźnych uznanych przez Weterynaryjną Inspekcję za zdatną do spożycia bez zastrzeżeń. Proces produkcji jest zgodny z zaleceniami lekarza wet. Produkcja oparta jest na stworzonym systemie analiz zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. W procesie przekazania surowca do produkcji karmy kontrolowana jest temperatura mięsa, jest to ustanowiony punkt kontrolny CP - temperatura przekazywanego surowca nie powinna być wyższa niż +4 stopnie C. Proces produkcji polega na przygotowaniu całych elementów mięsnych lub ich mieleniu, ewentualnie wymieszaniu go w odpowiednich proporcjach. Później produkt pakujemy (w urządzeniu zamykającym vac) lub nadziewamy (przy użyciu nadziewarki), następnie oznaczamy etykietą i poddajemy procesowi zamrażania(komora szokowego mrożenia temp. wewnątrz batonu -18 stopni C. Wszytkie czynności wykonywane w dziale produkcji karmy są udokumentowane i opisane w procedurach zakładu. Procedury obejmują przekazanie surowca, magazynowanie, pakowanie, naważanie oraz wszystkie czynności związane z myciem i dezynfekcją. Karma dla zwierząt jaką produkujemy opatrzona jest etykietą, na której znajdują się wszystkie niezbędne informacje tzn. nazwa produktu, rodzaj produktu, procentowy skład produktu, nr partii, data przydatności, nr weterynaryjny, nazwa producenta wraz z telefonem, informacja o sposobie użycia.

Barfiaki